Ghid pentru operarea aeronavelor motorizate fără pilot

Rolul “Ghidului pentru operarea aeronavelor motorizate fără pilot la bord (ediția 2)” este de a informa deținătorii de drone în legătură cu procedurile de înregistrarea la AACR a acestor aparate, precum și pașii care trebuie parcurși pentru a obține autorizare de survol.

AACR pune la dispoziție adresa de email [email protected] pentru persoanele care au nevoie de mai multe lămuriri în legătură cu legislația aplicabilă operării cu aeronave motorizate fără pilot la bord, precum și numărul de telefon, cu tarif normal 021 / 2081567 (program de lucru cu publicul: de luni pana joi intre orele 10.00 si 15.00,  vineri intre orele 10:00 si 13:00).

 

Legislația   privind   activitățile   de   operațiuni   aeriene   efectuate   cu aeronave motorizate fără pilot la bord, cu masa maximă la decolare sub 150 kg, în spațiul aerian național.

 1. Conform prevederilor   legislației      naționale      în    vigoare   operatorul    unei aeronave fără pilot la bord trebuie să dețină următoarele documente:

 

Nr. crt. Document Baza legală
a. Certificat de identificare –     RACR 47

–     art. 4, OMT 806 / 31.08.2007

–     DN:14-02-001

b. Permis de zbor național pentru aeronavele cu masa maximă la decolare mai mare de 15 kg;  

 

–     RACR-AZAC

c. Asigurare,   conform    legii,    pentru    daune produse terților  

–     EC 785/ 2004

d. Autorizări privind operarea –     HG nr. 912 / 2010
e. Autorizare de survol pentru operațiuni în zona Rezervației Biosfera „Deltei Dunării”  

–     Legea nr. 82/1993

 

 1. Certificat de identificare

Pentru  a  putea  fi  operata  în  spațiul  aerian  național  o  aeronava  motorizată fără pilot la bord trebuie dețină un document de identificare/înmatriculare. În cazul în care operatorul solicită ca aeronava şa fie identificată de către AACR, aceasta se face conform prevederilor Directivei de navigabilitate nr. DN: 14-02-001 (ce poate fi accesată pe pagina de internet a AACR  la adresa: http://www.caa.ro/pdf/Directiva identificare UAV.pdf). Formularul standard utilizat pentru solicitarea identificării aeronavelor poate fi accesat la adresa http://www.caa.ro/pages/formulare-aacr (pct. 21, alin. 1 şi 3) şi se depune la sediul AACR); Tariful pentru obținerea Certificatului de identificare este 90 Euro + TVA/aeronavă (conform OMTI 1305/2012). În cazul în care aeronava motorizată fără pilot la bord deține un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat, AACR poate recunoaște documentele respective.

 

b. Permis de zbor național pentru aeronavele cu masa maximă la decolare mai mare de 15 kg

Cerințele  pentru  permisul  de  zbor  național  se  regăsesc  în  reglementarea RACR – AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, Capitolul VI „Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)”. Tariful pentru obținerea  Permisului  de  zbor  național  este  de  540  Euro / aeronava  + TVA (conform OMTI 1305/2012).

 

c. Asigurare, conform legii, pentru daune produse terților

 1. Asigurarea pentru aeronave motorizate fără pilot la bord a căror masă maximă la decolare este mai mare de 20 kg se face conform Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave;
 2. Asigurarea pentru aeronavele motorizate fără pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mică de 20 kg, este opțională şi operarea se face pe propria răspundere a celui care le operează.

 

d. Autorizări privind operarea

În condițiile în care sunt îndeplinite cerințele precizate la literele a), b) şi c) de mai sus, în funcție de operațiunile pe care dorește să le efectueze,                                                                                                              operatorul trebuie să respecte condițiile, să solicite şi să obțină aprobările și avizele și să încheie protocoalele specificate în HG nr. 912/2010. Enumerarea de mai jos nu este exhaustivă.

 1. Întrunirea condițiilor  pentru  care  se  consideră  autorizate  zborurile  în spațiul  aerian  controlat  sau  spațiul  aerian  de  clasă  G  în  acord  cu prevederile de la art. 3 și /sau art. 4, alin. (1), lit. (a) sau (d) (după caz) din HG nr. 912/2010, cu modificările si completările ulterioare. Procedura de acordare a autorizațiilor este specificată la 4 alin. (2) din HG nr. 912/2010.

Pentru informarea de trafic VFR către MApN în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) se vor utiliza formatul şi numerele de contact prevăzute la cap. GEN 1.2 pag. 1.2-6 din AIP România;

 1. Aprobarea MApN pentru efectuarea de filmări/fotografii aeriene Această aprobare este solicitată în acord cu art. 4, alin. (1), lit. f) din HG nr. 912/2010, cu modificările si completările ulterioare. Cererea se completează conform formularului din documentul menţionat şi se depune la MApN;
 • Aprobarea pentru operarea sub înălţimile minime de siguranţă Această aprobare este solicitată în acord cu HG nr. 912/2010, cu modificările si completările ulterioare, şi este necesară în următoarele condiţii:
  • Pentru operarea sub înălţimea de 3000 m deasupra municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 4, alin. (1), lit. e). Cererea se completează conform formularului din documentul menţionat şi se depune la MApN;
  • Pentru operarea sub înălţimile de siguranţă deasupra altor zone decât municipiul Bucureşti, în conformitate cu art. 12. Cererea poate fi accesată la adresa http://www.caa.ro/pages/formulare- aacr (pct. 21, alin. 4) şi se depune la sediul

iv. Aprobarea pentru zborul în zona de frontieră

Conform prevederilor art.11 alin (5) zborurile în zona de frontieră (cuprinde teritoriul aflat pe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat şi țărmul Mării Negre, către interior) se execută conform prevederilor OUG 105/2001, art. 38;

v. Autorizări privind decolarea și aterizarea

Aterizarea și decolarea se efectuează în condițiile prevăzute de art. 8 și art. 9 din HG nr. 912/2010 în condițiile obținerii aprobărilor, avizelor și încheierii protocoalelor specificate.

 

e. Autorizare de survol pentru operaţiuni în zona Rezervaţiei Biosfera Deltei Dunării

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 „privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii aerieni care intenţionează să desfăşoare zboruri VFR în spaţiul aerian aferent Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (în spaţiu aerian de clasă G), inclusiv aterizări/decolări în zonele permise de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, trebuie să solicite Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” eliberarea unui permis de survol. Solicitarea de emitere a permisului de survol se poate transmite prin poştă, fax sau mail, va cuprinde datele mai sus menţionate şi va avea anexată dovada de plată a tarifului de 50 de lei, conform prevederilor Ordinul Ministrului Mediului nr. 610 / 19 mai 2009 „privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei

„Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice”, cu completările şi modificările ulterioare.

 

2. Pentru uşurinţa obţinerii informaţiilor necesare, se anexează formularele menţionate mai sus, după cum urmează:

Lasă un răspuns